Algemene voorwaarden

Activiteiten
Vergaderen of een training geven met ontbijt/lunch is mogelijk voor acht personen.

Het is mogelijk om de ruimte langer te huren dan vooraf afgesproken was mits er geen andere boeking gereserveerd staat. Dit gaat altijd in overleg met en na toestemming van de eigenaar van Tableday. De extra uren worden achteraf vastgesteld en in rekening gebracht. Huur van de ruimte is mogelijk tot 20.00 uur ’s avonds.
De eigenaar van Tableday heeft het recht om de huur per direct te beëindigen indien er sprake is van overlast. De eigenaar van Tableday heeft het recht om indien noodzakelijk een reservering te cancelen.
Het is verboden om te roken.

Reservering, annulering en kosten
Als je gebruik wilt maken van het lunchaanbod, wordt er een aanbetaling gevraagd van 1/4 van de totale factuur, te voldoen binnen 14 dagen voor de geboekte vergadering of training. Je ontvangt hiervoor een aparte factuur.

De definitieve factuur wordt verzonden na afloop van de huur, met een betalingstermijn van 10 dagen, gerekend vanaf de factuurdatum. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Annulering is mogelijk volgens de volgende voorwaarden:
– tot 14 dagen voor de boekingsdatum: geen kosten verschuldigd;
– tot 7 dagen voor de boekingsdatum: 50% van de huur- en lunchkosten verschuldigd;
– 3 dagen of korter voor de boekingsdatum: 100% van de huur- en lunchkosten verschuldigd.

Aansprakelijkheid
Het huren van de vergaderruimte Tableday is op eigen risico en verantwoordelijkheid van de huurder. De huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan het pand of inventaris, veroorzaakt door huurder of een van de personen die door huurder tijdens de huurperiode toegang heeft gekregen tot de vergaderruimte of belendende ruimten.

Copyright © 2024 Tableday – KvK 73595535